INFORMACIJA

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo, broj : 02-03-856/22 U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama Kantonalni[…]