JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo putem javnog nadmetanja- licitacije Predmet Javnog oglasa je prodaja nekretnina-dva dvoetažna poslovna prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo sa 1/1 dijela, koji se nalaze u stambeno-poslovnom objektu Niz „E“, Lamela E1, adresa Branislava Nušića broj 160, Sarajevo, i to: Poslovni prostori su u „roh-bau“ stanju. […]

Javni poziv za kupovinu građevinskog zemljišta

Fond poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica za dostavljenje ponuda za prodajugrađevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Za potrebe izgradnje stambeno- poslovnog objekta, Fond je zainteresovan za kupovinugrađevinskog zemljišta na području Grada Sarajevo, odnosno četiri gradske općine (NovoSarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad), te na području Općine Ilidža, minimalne površine od1.500 m2. Uslovi za[…]