Zakup poslovnih prostorija vlasništvo KS

  ŠIFRA POSLOVNOG PROSTORA ADRESA POSLOVNOG PROSTORA KVADRATURA STATUS 1. 336-040-913 Marka Marulića br. 13, Novo Sarajevo 22 m2 Slobodan 2. 389-083-904 Braće Kršo br. 21, Vogošća 37 m2 Slobodan 3. 392-079-901 PO Zvijezda br. 28, Vogošća 36 m2 Slobodan Poslovni prostori se mogu vidjeti na licu mjesta svakim radnim danom uz prethodno precizno dogovaranje termina putem telefona broj: […]

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo putem javnog nadmetanja- licitacije Predmet Javnog oglasa je prodaja nekretnina-dva dvoetažna poslovna prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo sa 1/1 dijela, koji se nalaze u stambeno-poslovnom objektu Niz „E“, Lamela E1, adresa Branislava Nušića broj 160, Sarajevo, i to: Poslovni prostori su u „roh-bau“ stanju.[…]

Javni poziv za kupovinu građevinskog zemljišta

Fond poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica za dostavljenje ponuda za prodajugrađevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Za potrebe izgradnje stambeno- poslovnog objekta, Fond je zainteresovan za kupovinugrađevinskog zemljišta na području Grada Sarajevo, odnosno četiri gradske općine (NovoSarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad), te na području Općine Ilidža, minimalne površine od1.500 m2. Uslovi za[…]