Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostorija vlasništvo KS

Poslovni prostori se mogu vidjeti na licu mjesta svakim radnim danom, za period trajanja Javnog oglasa, uz prethodno precizno dogovaranje termina putem telefona broj: 033/562-735. Poslovni prostor se uzimaju u zakup u viđenom stanju, i koriste se isključivo za namjenu koja se odobri od strane nadležnog organa. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, sa mogućnošću […]

Javni poziv za kupovinu građevinskog zemljišta

Fond poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica za dostavljenje ponuda za prodajugrađevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Za potrebe izgradnje stambeno- poslovnog objekta, Fond je zainteresovan za kupovinugrađevinskog zemljišta na području Grada Sarajevo, odnosno četiri gradske općine (NovoSarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad), te na području Općine Ilidža, minimalne površine od1.500 m2. Uslovi za[…]