Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova: Radovi na sanaciji liftova u Kantonu Sarajevo na adresama: Kemala Kapetanovića 13, Ferde Hauptmana 26, Hasana Brkića 45, Hasana Brkića 47 i Patriotske lige 6