O nama

Historijat

Kantonalni stambeni fond Sarajevo je pravni sljednik Samoupravne interesne zajednice (SIZ) stanovanja Sarajevo, osnovane 1974. godine kao ključni faktor u cilju intenziviranja stambene gradnje u gradu Sarajevu u okviru tadašnjeg planskog razvoja iz ove oblasti.

U periodu 1974 – 1992, za manje od 20. godina, ova institucija izgradila je mega naselja poput Otoke, Alipašinog polja, i to I, II i III fazu, potom naselja Dobrinja I, II, III, IV i V, Vojničko polje I i II, Olimpijsko selo Mojmilo I i II, naselje Lužani na Ilidži. Izgrađena su sarajevska naselja Breka, Ciglane, Marijin dvor, Grbavica II, Hrasno brdo II, naselje Malta, potom Velešići-Jukićeva, Tomo Mendeš i Rosulje u Vogošći, te više stotina pojedinačnih stambeno-poslovnih objekata na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, Trnovo i Pale.

Pravni kontinuitet Fonda

Početkom oružane agresije na nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, u gradu Sarajevu onemogućena je gradnja i zaustavljen planski razvoj stanogradnje. Iste godine Skupština Grada Sarajevo donosi Odluku o gašenju SIZ-a, a sve poslove iz nadležnosti preuzima Sekretarijat za stambene poslove Grada Sarajeva.

Nakon rata i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, na snazi je novi Ustav BiH, te dolazi do restruktuiranja državno-administrativnog uređenja države.

Ranije potpisanim Washingtonskim sporazumom, 1994. godine, na teritoriji Federacije BiH formiraju se Kantoni. Ustavom Kantona Sarajevo javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač grad Sarajevo nastavljaju sa radom kao kantonalna javna preduzeća i javne ustanove.
S obzirom da je Skupština Grada Sarajeva 1994. godine donijela Odluku o osnivanju Stambenog fonda grada Sarajevo, formiranjem Kantona Sarajevo izvrešeno je preuzimanje prava Fonda i to Odlukom o preuzimanju prava Osnivača te je Fond nastavio da egzistira pod današnjim nazivom„Kantonalni stambeni fond Sarajevo“.

Višedecenijsko iskustvo u oblasti stanogradnje

U postratnom periodu Kantonalni stambeni fond Sarajevo realizirao je veliki broj projekata i opravdao svoje postojanje. Prilagođavajući svoje poslovanje sa stambeno-socijalnim politikama kojima je primarni cilj interes građana, dok je profit u drugom planu, u sistemu slobodnog tržišta kada privatni sektor jača i preuzima primat, Fond je opstao kao tržišno opravdan i profitabilan, stvarajući nove vrijednosti.

Kantonalni stambeni fond Sarajevo sa višedecenijskim iskustvom u oblasti stanogradnje uspješno nastavlja svoju misiju u skladu sa politikama i strategijama Kantona Sarajevo, doprinoseći razvoju glavnog grada Bosne i Hercegovine.