Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke radova: Radovi – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (individualni objekti) Općina Novo Sarajevo