Odluka o poništenju postupka vanplanske javne nabavke radova na sanaciji krovova na području Kantona Sarajevo u 2020. godini na adresama Sabita Užičanina br: 28 i 30, Općina Ilidža, Igmanski put 11, Općina Hadžići