ODLUKA o otkazivanju postupka javne nabavke radova

Otkazuje se postupak javne nabavke radova – Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (individualni objekti) Općina Novo Sarajevo u skladu sa odredbama člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.