Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostorija vlasništvo KS

Poslovni prostori se mogu vidjeti na licu mjesta svakim radnim danom, za period trajanja Javnog oglasa, uz prethodno precizno dogovaranje termina putem telefona broj: 033/562-735.

Poslovni prostor se uzimaju u zakup u viđenom stanju, i koriste se isključivo za namjenu koja se odobri od strane nadležnog organa.

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, sa mogućnošću dodjele drugom najpovoljnijem ponuđaču, u slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača prije potpisivanja ugovora. U slučaju postignute iste cijene Komisija Fonda će pozvati ponuđače da u roku od 48h ponude u zatvorenoj koverti novi iznos zakupnine.