Zakup poslovnih prostorija vlasništvo KS

  ŠIFRA POSLOVNOG PROSTORA ADRESA POSLOVNOG PROSTORA KVADRATURA STATUS 1. 336-040-913 Marka Marulića br. 13, Novo Sarajevo 22 m2 Slobodan 2. 389-083-904 Braće Kršo br. 21, Vogošća 37 m2 Slobodan 3. 392-079-901 PO Zvijezda br. 28, Vogošća 36 m2 Slobodan Poslovni prostori se mogu vidjeti na licu mjesta svakim radnim danom uz prethodno precizno dogovaranje termina putem telefona broj: […]

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo putem javnog nadmetanja- licitacije Predmet Javnog oglasa je prodaja nekretnina-dva dvoetažna poslovna prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo sa 1/1 dijela, koji se nalaze u stambeno-poslovnom objektu Niz „E“, Lamela E1, adresa Branislava Nušića broj 160, Sarajevo, i to: Poslovni prostori su u „roh-bau“ stanju.[…]