JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnina- poslovnih prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo putem javnog nadmetanja- licitacije Predmet Javnog oglasa je prodaja nekretnina-dva dvoetažna poslovna prostora u vlasništvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo sa 1/1 dijela, koji se nalaze u stambeno-poslovnom objektu Niz „E“, Lamela E1, adresa Branislava Nušića broj 160, Sarajevo, i to: Poslovni prostori su u „roh-bau“ stanju. […]

INFORMACIJA

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo, broj : 02-03-856/22 U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama Kantonalni[…]