Odluka o kriterijima za izdavanje u zakup poslovnog prostora u “rau-bau” stanju vlasništvo Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, način dostavljanja prijava, zasnivanje, trajanje i prestanak ugovora o zakupu, visina i način plaćanja zakupnine, kao i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora.