Javni poziv za kupovinu građevinskog zemljišta

Fond poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica za dostavljenje ponuda za prodaju
građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Za potrebe izgradnje stambeno- poslovnog objekta, Fond je zainteresovan za kupovinu
građevinskog zemljišta na području Grada Sarajevo, odnosno četiri gradske općine (Novo
Sarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad), te na području Općine Ilidža, minimalne površine od
1.500 m2.

Uslovi za izbor prihvatljive ponude

 • Da je Regulacionim planom ili Urbanističkim projektom na ponuđenom lokalitetu predviđena
  mogućnost izgradnje stambeno – poslovnog objekta za čiju je izgradnju zainteresovan Fond.
 • Da je ponuđeno zemljište (lokalitet) u vlasništvu ili suvlasništvu ponuđača – fizičkog ili
  pravnog lica.
 • Da je ponuđeni lokalitet na zadovoljavajući način infrastrukturno opremljen (voda, struja,
  kanalizacija, pristupni putevi itd).
 • Da u okviru ponuđenog lokaliteta postoji mogućnost rješenja saobraćaja u mirovanju putem
  obezbjeđenja odgovarajućeg broja parking mjesta za motorna vozila

Kliknite ovdje da preuzmete kompletan Javni poziv