Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 882-1-3-38-3-4/22

Poništava se postupak javne nabavke radova – Radovi na sanaciji liftova Kantona Sarajevo na adresama: Zagrebačka 26, Zagrebačka 49, Zagrebačka 51, Kemala Kapetanovića 13, Ferde Hauptmana 16, Ferde Hauptmana 26, Hasana Brkića 45, Hasana Brkića 47 i Patriotske lige 6, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda o određenom krajnjem roku.

Kliknite ovdje da pročitate odluku.