Stambeno-Poslovni Kompleks Braće Mulić

 

1. KANTON, OPĆINA Sarajevo, Novi Grad
2. LOKALITET Aerodromsko naselje
3. VRSTA OBJEKTA Stambeno-poslovni
4. BROJ LAMELA 4
5. BRUTO POVRŠINA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA Po(3.230) + P+4(9.770) 13.000 m2
6. KORISNA POVRŠINA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA Po + P+4 11.180 m2
7. KORISNA NETO POVRŠINA STANOVA – 127 6.600 m2
8. KORISNA NETO POVRŠINA POSLOVNIH PROSTORA  – 8 PP 400 m2
9. KORISNA NETO POVRŠINA PARKING MJESTA            – 127 parking mjesta 1.600 m2
STATUS PROJEKTA U PRIPREMI