Model poboljšanja energetske efikasnosti

Model poboljšanja energetske efikasnosti

 

Sporazumom o saradnji na realizaciji „Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ potpisanim između Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina: Centar, Stari Grad, Hadžići, Vogošća i Ilijaš od 10.09.2018. godine i Sporazumom o saradnji na realizaciji „Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ potpisanim između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina Novo Sarajevo i Ilidža od 24.12.2018. godine, Kantonalni stambeni fond Sarajevo je imenovan kao jedan od aktivnih učesnika u realizaciji aktivnosti u okviru pomenutog Modela EE i to nadzor nad izvođenjem radova i koordinacija izvođenja mjera projekta energetske efikasnosti.

Kantonalni stambeni fond Sarajevo bi bio implementator izvođenja mjera utvrđenih energetskim auditom i projektnom dokumentacijom. U okviru obaveza Fonda je izbor izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i vršenje stručnog nadzora

Kliknite ovdje da pročitate brošuru.